Naslov Datum
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 7/19- Zamena stolarije 2019-05-23 14:10:12 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/19-materijal za dijalizu 2019-05-23 14:09:25 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1/19- medicinska pomagala 2019-05-08 10:38:20 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 4/19-Setovi za uključenje/isključenje dijalize 2019-05-08 10:37:58 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Jn 5/19-održavanje informacionog sistema Heliant 2019-05-06 13:55:53 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 5/19- održavanje informacionog sistema Heliant 2019-04-30 09:41:27 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za Jn 2/19-materijal za dijalizu 2019-04-30 09:41:02 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 3/19- trake za medicinsku dijagnostiku 2019-04-23 08:10:14 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 5/19-Heliant 2019-04-12 11:20:28 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za Jn 5/1--Heliant 2019-04-12 11:19:52 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 4/19-setvi za dijalizu. 2019-04-11 09:09:11 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 3/19-trake za medicinsku dijagnostiku 2019-04-11 09:07:51 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/19-nabavka tonera 2019-03-27 10:04:41 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 4/1 2019-03-26 09:47:56 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 4/19-setovi za dijalizu 2019-03-26 09:47:28 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 3/19 2019-03-26 09:46:36 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 3/19-trake za medicinsku dokumentaciju 2019-03-26 09:46:05 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 2/19-nabavka tonera 2019-03-20 07:43:42 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 1/19 medicinska pomarala 2019-03-15 14:11:27 Preuzmi dokument
MEDICINSKA POMAGALA konkursna dokumentacija 2018 2019-03-14 08:12:19 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 2/19-materijal za dijalizu. 2019-03-14 07:47:32 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 2/19-materijal za dijalizu 2019-03-14 07:47:06 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 2/19- toneri 2019-03-07 09:48:31 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 2/19-Toneri 2019-03-07 09:48:08 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1/19-održavanje higijene u DZ 2019-03-05 14:14:22 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 1/16 medicinska pomagala 2019-02-26 10:10:28 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 1/19-održavanje higijene. 2019-02-22 08:48:10 Preuzmi dokument
Достава појашњења везано за конкурсну документацију за ЈН број 1/19 – одржавање хигијене у дому здр 2019-02-13 10:08:38 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 1/19-medicinska pomagala 2019-02-11 13:00:48 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 1/19-medicinska pomagala 2019-02-11 13:00:34 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 1/19-održavanje higijene u DZ 2019-02-11 13:00:21 Preuzmi dokument
Poziv za dostavljanje ponuda za JN 1/19- održavanje higijene u DZ 2019-02-11 13:00:01 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/18-sanitetski materijal. 2019-02-04 14:08:59 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovora za JN 14/18-kancelarijski materijal. 2019-01-28 13:55:08 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 15/18-Sanitetski materijal 2019-01-15 14:21:28 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 15/18- sanitetski materijal. 2018-12-20 08:04:21 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 15/18-sanitetski materijal 2018-12-20 08:03:58 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 13/18-stomatološki materijal. 2018-12-13 07:14:37 Preuzmi dokument
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude za JN-13/18 2018-11-21 11:00:40 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 13/18-stomatološki materijal 2018-11-21 11:00:13 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 13/18-stomatološki materijal 2018-11-20 08:36:58 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za Jn 13/18- 2018-11-14 07:39:20 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 13/18-stomatološki materijalk 2018-11-14 07:38:31 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ajn 12/18- sredstva za higijenu- 2018-10-25 07:05:38 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 12/18-sredstva za higijenu 2018-10-09 14:06:18 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/18-ogrev za sezonu 2018/19. 2018-10-04 08:08:29 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 12/18-sredstva za higijenu 2018-09-27 13:37:11 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 12/18- 2018-09-21 13:41:33 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 12/18-sredstva za higijenu 2018-09-21 13:41:09 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN //18-ogrev. 2018-09-20 13:35:31 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 11/18- ogrev za sezonu 2018/19. 2018-09-14 08:33:25 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 11/18 2018-09-11 12:49:39 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 11/18-ogrev za sezonu 2018/19 2018-09-11 12:47:05 Preuzmi dokument
pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 4/18-gorivo za motorna vozila 2018-08-10 12:45:11 Preuzmi dokument
pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 4/18-gorivo za motorna vozila. 2018-08-10 12:08:56 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 4/18 gorivo za motorna vozila 2018-08-10 12:08:25 Preuzmi dokument
odluka o dodeli ugovora za JN 9/18- Premija osiguranja 2018-07-02 14:44:09 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN 9/18-servis vozila 2018-07-02 14:43:41 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 10/18-premija osiguranja 2018-07-02 14:42:30 Preuzmi dokument
Konkursna dokum,entacija za JN 10/18-premija osiguranja 2018-06-18 14:16:38 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/18-premija osiguranja 2018-06-18 14:15:54 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za Jn 3/18- labaratorijski materijal. 2018-06-14 14:03:36 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 9/18-servis vozila 2018-06-12 14:09:44 Preuzmi dokument
" " " Za JN 8/18 servis dijalize 2018-06-12 14:09:17 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 7/18-odnošenje otpada 2018-06-12 14:08:53 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 6/18-zamena stolarije 2018-06-12 14:08:26 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 3/18-labartorijski materijal 2018-06-08 14:22:29 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 3/18-labaratorijski materijal. 2018-06-06 11:07:10 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 9/18- servis vozila 2018-06-06 11:06:42 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 7/1/-Odnošenje infektivnog otpada 2018-06-06 11:06:10 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 9/18- 2018-06-04 09:20:12 Preuzmi dokument
poziv za podnošenje ponuda za JN 9/18-servis i popravka motornih vozila i rezervni delovi 2018-06-04 09:19:49 Preuzmi dokument
Dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/18- labaratorijski materijal. 2018-05-28 12:58:29 Preuzmi dokument
" " " za Jn 8/18-Servis aparata za dijalizu 2018-05-22 13:32:19 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 6/18-Zamena stolarije 2018-05-22 13:31:56 Preuzmi dokument
Dopuna konkursne dokumentacije za Jn 7/18-odnošenje infektivnog otpada 2018-05-14 13:40:39 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 6/18-Zamena stolarije u ambulantama Gajdobra i Silbaš 2018-05-14 10:32:00 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 3/18 2018-05-11 15:01:42 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 3/18- Labaratorijski materijal i reagensi 2018-05-11 15:01:13 Preuzmi dokument
Dopuna konkursne dokumentacije za JN 7/18-odnošenje infektivnog otpada 2018-05-11 15:00:44 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 6/18-zamena stolarije u ambulantama Gajdobra i Silbaš 2018-05-11 15:00:12 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 8/18- 2018-05-10 14:25:42 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 8/18- servis aparata za dijalizu Fresenius 2018-05-10 14:25:21 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 7/18- 2018-05-10 14:24:59 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za Jn 7/18-Odnošenje infektivnog otpada 2018-05-10 14:24:27 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 6/18- 2018-05-08 13:58:39 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 6/18-zamena stolarije u Gajdobri i Silbašu 2018-05-08 13:56:15 Preuzmi dokument
obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 4/18-trake za med.dijagnostiku 2018-04-20 13:28:56 Preuzmi dokument
obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1/18 Materijal za dijalizu 2018-04-20 13:28:33 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 5/18-2 2018-04-11 14:01:02 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 5/18- usluga održavanja i unapredjenja informacionog sistema Helian 2018-04-11 14:00:27 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za Jn 4/18-trake za medicinsku dijagnostiku 2018-04-11 11:18:54 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 1/18-materijal za dijalizu. 2018-03-29 08:55:57 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/18-medicinska pomagala 2018-03-29 08:55:32 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 4/18-trake za med.dijagnostiku. 2018-03-26 12:16:06 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 4/18-trake za med.dijagnostiku 2018-03-26 12:15:38 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 3/18-nabavka putničkog vozila-finansijski lizing 2018-03-26 06:59:30 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/18- nabavka tonera 2018-03-16 11:29:24 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 2/18-medicinska pomagaala 2018-03-16 11:28:56 Preuzmi dokument
Dopuna konkursne dokumentacije za JN 3/18- nabavka putničkih vozila, finansijski lizing 2018-03-14 14:53:03 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1/18-održavanje higijene u Domu zdravlja- 2018-03-08 11:32:33 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 2/18-toneri 2018-03-08 10:49:08 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 2/18-toneri 2018-02-28 06:38:06 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 1/18-materijal za dijalizu 2018-02-28 06:37:35 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za Jn 2/18-nabavka tonera. 2018-02-23 14:29:46 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 2/18-nabavka tonera 2018-02-23 14:29:24 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za Jn 1/18-održavanje higijene u domu zdravlja 2018-02-23 14:28:57 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za Jn 1/18-održavanje higijene u Domu zdravlja 2018-02-09 13:01:43 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN male vrednosti 1/18-održavanje higijene u domu zdravlja 2018-02-09 13:01:18 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 1/18-materijal za dijalizu 2018-02-09 13:00:57 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 1/18-materijal za dijalizu 2018-02-09 13:00:27 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 2/18-medicinska pomagala 2018-02-07 13:35:16 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 2/18-medicinska pomagala 2018-02-07 13:34:52 Preuzmi dokument
odluka o dodeli ugovora za JN 17/17-sanitetski i medicinski materijal 2018-01-15 13:04:09 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN17/17-sanitetski materijal 2018-01-12 13:51:35 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 17/17-sanitetski materijal. 2017-12-25 13:35:25 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 16/17-kancelarijski materijal 2017-12-12 13:04:42 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/17 - stomatološki materijal. 2017-12-12 13:04:11 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 15/17-stomatološki materijal. 2017-11-03 13:19:34 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 15/17-stomatološki materijal 2017-11-03 13:19:07 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14-17-sredstva za higijenu 2017-10-20 13:27:13 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN13/17-ogrev za sezonu 2017/18 god. 2017-10-06 07:25:03 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 14/17-sredstva za higijenu 2017-09-13 13:24:59 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 14/17-sredstva za higijenu 2017-09-13 13:24:16 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 5/17-nabavka motornih vozila 2017-08-14 10:35:51 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 12/17-zamena krova na ambulanti Gajdobra 2017-08-14 07:42:41 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/17-putnička vozila 2017-08-07 07:40:23 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 12/17- zamena krovnog pokrivača na ambulanti Gajdobra. 2017-07-25 07:14:54 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Jn 8/17-UZ aparat 2017-07-25 07:14:00 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Jn 7/17-računarska oprema 2017-07-25 07:13:37 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 12/17 - Zamena krova u Gajdobri 2017-07-25 07:13:06 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 12/17-zamena krova u Gajdobri 2017-07-25 07:12:32 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 4/17-gorivo za motorna vozila 2017-07-25 07:12:09 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/17 - set za uključenje dijalize 2017-07-25 07:11:46 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 5/17- nabavka motornih vozila 2017-07-12 12:45:02 Preuzmi dokument
Poziv za dostavljanje ponuda za JN 5/17-nabavka motornih vozila 2017-07-12 12:44:25 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 4/17-gorimo za motorna vozila. 2017-07-12 12:43:58 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 9/17-osiguranje 2017-07-12 12:43:30 Preuzmi dokument
ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JN 10/17-SET ZA UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE DIJALIZE. 2017-07-06 14:57:47 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 9/17-premija osiguranja 2017-07-04 07:45:28 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 8/17-UZ aparat 2017-07-04 07:45:01 Preuzmi dokument
Odluku o dodeli ugovora za JN 7/17-računarska oprema 2017-07-04 07:44:39 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 4/17-gorivo za motorna vozila 2017-06-27 11:47:14 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 4/17-gorivo za motorna vozila 2017-06-27 11:46:36 Preuzmi dokument
Ispravka konkursne dokumentacije za JN 10/17- set za uključenje i isključenje dijalize 2017-06-26 11:05:11 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacihja za JN 10/17- 2017-06-23 13:54:57 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/17- setovi za uključenje i isključenje dijalize 2017-06-23 13:54:31 Preuzmi dokument
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 8/17-ultrazvučni kolor dopler aparat 2017-06-19 13:28:30 Preuzmi dokument
Odgovori na pitanja za JN 7/17-računarska oprema 2017-06-19 13:27:09 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 9/17-premija osiguranja 2017-06-16 12:09:23 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 9/17-premija osiguranja 2017-06-16 12:08:35 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 8/17- UZ aparat 2017-06-15 14:38:11 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 8/17- UZ aparat 2017-06-15 14:37:25 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 7/14-računarska oprema. 2017-06-14 13:52:05 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 7/17-računarska oprema 2017-06-14 13:51:32 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN broj 6/17-servis i popravka motornih vozila 2017-06-14 13:50:51 Preuzmi dokument
Konkursnu dokumentaciju za JN 6/17-servis i popravka motornih vozila 2017-05-31 07:33:02 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 6/17-servis i popravka motornih vozila 2017-05-31 07:32:25 Preuzmi dokument
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JN 5/17-SERVIS I POPRAVKA APARATA ZA DIJALIZU. 2017-05-25 11:53:26 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 5/17-servis i popravka aparara za dijalizu. 2017-05-11 12:24:11 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 4/17-održavanje i unapredjenje informacionog sistem heliant 2017-05-08 12:48:40 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 5/17-servis i popravka aparata za dijalizu 2017-04-28 14:46:21 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za Jn 5/17-servis i popravka aparatta za dijalizu 2017-04-28 14:45:48 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 3/17- labaratorijski materijal 2017-04-28 14:45:04 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za Jn 3/17 labaratorijski materijal 2017-04-28 14:44:25 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/17-medicinska pomagala 2017-04-26 06:32:34 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1/17-materijal za dijalizu. 2017-04-20 11:25:55 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora za JN 4/17-održavanje i unapredjenje informacionog sistema Heliant 2017-04-20 11:25:18 Preuzmi dokument
Konkursna dokumentacija za JN 4/17- 2017-04-06 12:57:28 Preuzmi dokument
Poziv za podnošenje ponuda za JN 4/17-održavanje i unapredjenje informacionog sistema Heliant 2017-04-06 12:56:49 Preuzmi dokument
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JN 3/17-labaratorijski materijal. 2017-04-04 14:08:38 Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/17-trake za medicinsku dijagnostiku 2017-03-29 11:08:40 Preuzmi dokument

Arhiva